Přejít k hlavnímu obsahu
JUDr. David Štamberk, Ph.D.

JUDr. David Štamberk, Ph.D.

advokát

Právní specializace
Generální praxe s bližším zaměřením na:

  • spornou agendu
  • právo ICT
  • autorské právo

David získal první zkušenosti s advokacií již při studiích na Univerzitě Karlově, když v roce 2007 nastoupil na praxi do mezinárodní advokátní kanceláře.

Po ukončení studií v roce 2011 se pak advokacii začal věnovat na plný úvazek. Absolvoval též několik studijních i pracovních pobytů v zahraničí. Zejména působil u Soudního dvora EU v Lucemburku.

V roce 2015 složil advokátní zkoušky a od té doby působí jako advokát. Zaměřuje se na právo ICT a spornou agendu z oborů občanského, obchodního a autorského práva. Má zkušenosti s problematikou ochrany soukromí na internetu.

 

 

JAZYKY
český, anglický, francouzský
VZDĚLÁNÍ
Univerzita Karlova, Právnická fakulta (Mgr. 2011, Ph.D.. 2017, JUDr. 2018)
Burgundská univerzita, Fakulta práva a sociálních věd, zaměření: francouzské občanské a obchodní právo, evropské právo (2007-2008)
Lucemburská univerzita, Fakulta práva, ekonomie a financí: hostující doktorand, zaměření: ochrana přímých zahraničních investic v EU a řešení sporů z nich (2016)